“Het zelfvertrouwen van onze cursisten is gegroeid dankzij educatie”, interview met Anne-Lies Schrijvers van Oefenen.nl

Het opvijzelen van de basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen of digitale vaardigheden, is de kerntaak van de landelijke organisatie Oefenen.nl.

Zelfvertrouwen
Oefenen.nl biedt veel programma’s aan de cursisten, die vooral zelf (thuis) oefenen. De tijdsduur varieert van 1 dag tot maanden, of zelfs langer. “Soms is het voor een cursist een kwestie van een brief leren schrijven of een mailtje sturen. Dan is die persoon snel klaar”, aldus projectmanager Anne-Lies Schrijvers. “Alles begint bij opleiding”, stelt zij. Haar ervaring is dat cursisten door de lesprogramma’s meer zelfvertrouwen krijgen. “Een mooie bijkomstigheid.”
Onder de klanten van Oefenen.nl zitten scholen, asielzoekerscentra en bibliotheken.

Samenwerking
Schrijvers is tevreden over de samenwerking met Impact Matters. Het contact daarmee is via directeur Ben Vaske gegaan. “Een collega attendeerde ons erop gebruik te maken van Impact Matters. Zo hebben we contact gezocht.”

Zo’n 200.000 bezoeken heeft Oefenen.nl per maand. Niet vreemd dus dat er een enorme berg data beschikbaar is bij de organisatie.
“We hebben veel data in de loop der jaren opgebouwd. Onze behoefte was daar meer uit te halen. Meer dan we nu doen.” Zo kwam Oefenen.nl in contact met Microsoft en de Microsoft Azure Academy. “Die heeft kritisch naar onze data gekeken en er conclusies uit getrokken. ”Bijvoorbeeld dat we sommige vragen niet kunnen beantwoorden met de huidige data. En ze hebben tips gegeven over hoe we op een andere manier gegevens kunnen opslaan en weergeven.”

Zeker nu Oefenen.nl gaat werken met CRM (customer relationship management of relatiemarketing, waarbij klantgegevens worden geanalyseerd, red.) “kunnen we dat goed gebruiken. Uiteindelijk willen we weten hoe we onze gebruikers beter kunnen bedienen. Dat is ons voornaamste doel.”

Ongoing process
Schrijvers is tevreden met de begeleiding die ze van Microsoft hebben gekregen. ”Microsoft heeft de richting bepaald, de juiste vragen gesteld en met een scherpe, kritische blik naar onze data gekeken.” Toch plaatst Schrijvers er een kanttekening bij. “Het is vooral een leermoment voor onszelf geweest. We moeten de volgende keer nog nadrukkelijker aangeven wat precies onze vraagstelling is.” En het is natuurlijk een ongoing process, stelt zij. “We raken nooit uitgeleerd.”

Schrijvers is, concluderend, positief over de inbreng van Impact Matters. “Die heeft veel partners in hun bestand die veel te bieden hebben. Het is heel boeiend om te sparren met mensen die verstand van zaken hebben. Daar hebben we veel van geleerd.”

Info: www.oefenen.nl

Interview: Nicole Mulders, journaliste
januari 2019

Verschenen op https://www.impactmatters.nl/