“Mijn ogen zijn erdoor geopend”, Jochem Jansen over Stichting Cash2Grow

Consultancybureau IG&H werd gevraagd mee te denken over de toekomst van Stichting Cash2Grow. Consultant Jochem Jansen en zijn collega Annelies van Putten namen die taak op zich.Onlangs rondden zij hun werk af. “De maatschappelijke impact van zo’n organisatie is groot.”

Cash2Grow wil de financiële situatie van mensen met een krappe beurs verbeteren en promoot spaarkringen voor hen. De duurzame financiering van activiteiten was bij Cash2Grow een issue. Vandaar dat ze impact Matters benaderden. “Je ziet vaak dat geld een heet hangijzer is bij non-profit organisaties. Het doel van deze organisaties is mooi, maar financieel moet alles ook op orde zijn.”
De haalbaarheid werd door Jansen en zijn collega onderzocht. Zij schreven een meerjarenplan, waarmee de organisatie verdere stappen kan zetten richting een financieel gezonde organisatie. Hoe was de rolverdeling tussen Jansen en zijn collega? “Die was heel duidelijk. We hebben het gewoon als team aangepakt.”
Cash2Grow zag zich ook nog voor een ander feit gesteld: de organisatie wil landelijk uitgroeien met 25 spaargroepen. Ook daarvoor heeft Jansen met zijn collega een plan opgesteld.

Commerciële blik
Hoe beschrijft Jansen zelf zijn bijdrage? “Ik heb er een commerciële en academische blik op kunnen bieden. Denk dat dat wel een meerwaarde is. En zelf vond ik de samenwerking prettig.” Toch benadrukt hij dat zijn bijdrage maar heel beperkt is. “Cash2Grow doet het echte werk.”

Jansen kreeg van zijn werkgever de ruimte om zich bezig te houden met Cash2Grow. “Als er tijd voor is, kan dit soort opdrachten. Daarin zijn ze heel makkelijk. Ik heb mijn tijd als consultant verdeeld met het werk voor Cash2Grow. Dat betekende dat ik ook de avonduren heb gewerkt”. Toch concludeert hij dat de periode voor de ideële organisatie te kort was om echt wat te kunnen betekenen. “Maar een langere periode is lastig om daar ruimte voor te krijgen. Begrijpelijk.”

Belevingswereld
Jansen werkte eerder voor non-profit organisaties. “Voor mij was het een feest der herkenning. En een heel andere wereld dan die van de consultancy, waar ik dagelijks in werk aan opdrachten voor grote bedrijven. Normaal gesproken sta je ver af van de mensen waar het om gaat bij een stichting. En heb je geen idee van hun belevingswereld. Ik heb geen laaggeletterden in mijn directe omgeving..”

Over de rol van Impact Matters is Jansen positief. “We hebben eerder gesprekken met hen gehad en er opdrachten voor gedaan. Dat maakt de contacten laagdrempelig. Dat is prettig.”

Ogen geopend
De ervaring met Cash2Grow was verrijkend en verhelderend voor Jansen. “De stichting heeft een vragenlijst ontwikkeld om het profiel van de spaarkringleden duidelijk te krijgen (financiële kwetsbaarheid te indentificeren). Een van de vragen is: Zou je aan 400 euro kunnen komen als je dat volgende week plotseling nodig zou hebben vanwege een noodsituatie?

Heel veel spaarkringleden hebben dat beantwoorden deze vraag negatief.
Als consultant heb ik vaak te maken met flinke bedragen. Door het verschil in werelden werden mijn ogen echt geopend.

Jochem Jansen
Jochem Jansen is consultant bij IG&H. Voor Cash2grow schreef hij een meerjarenplan.
Hij studeerde af in behavioral neuroscience aan de Universiteit van Amsterdam. Ook won hij diverse prijzen. Zo was hij de Beta Beurswinner van 2012.

November 2020: interview Nicole Mulders, journaliste

[verschenen op https://www.impactmatters.nl/interviews]