“We streven naar een inclusieve samenleving”, interview met Karen Ratera, directeur Critical Mass

Critical Mass ontwikkelt tentoonstellingen, installaties, films en games die ogen openen en mensen laten reflecteren op hun eigen houding en gedrag.  Zo brengt de organisatie gesprekken op gang en activeert mensen om zich in te zetten voor een inclusieve samenleving. “Want dat is ons uiteindelijke doel.’

Karen Retera staat er zo’n zes jaar aan het roer. Hoe kwam zij in contact met Impact Matters? “Dat was een tip van samenwerkingsorganisatie Vreedzame Wijk. We hadden als Critical Mass een interessante ontwikkelvraag en de werkwijze van Impact Matters maakt het mogelijk om hier ook door andere organisaties met vergelijkbare of juist hele andere zienswijze naar te laten kijken.

Behoefte en zorgen

Enkele maanden geleden onderzocht KWINK, een onderzoeks- en adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken, waar de onderliggende behoeften en zorgen van Critical Mass lagen. Ook werd gekeken naar de mogelijkheden voor meer financiële stabiliteit, verbreding van de financieringsmix, naar teameffectiviteit en het elkaar inhoudelijk versterken.

De samenwerking met KWINK heeft Retera als heel prettig ervaren, dankzij de consultancy van Jonas Rosenstok en Barbara Knoote. “De eerste gesprekken voelden als korte intervisiesessies, waarin er veel ruimte was voor uitwisseling. Zo is er individueel met een aantal van ons gesproken en ook een keer met ons als team.” Daarna volgde een drietal inhoudelijke sessies waarin o.a. besproken is hoe de werkwijze van Critical Mass van toegevoegde waarde kan zijn voor andere organisaties. En vice versa. “Hoe kunnen we elkaar versterken en daarmee ons draagvlak en financiële duurzaamheid vergroten?” De overige sessies gingen dieper in op vormen van (zelf) effectief werken.

Potentieel

Uit de brainstormsessies kwam een aantal stappen naar voren. Zo werd het belang en potentieel van Critical Mass als organisatie benadrukt. “Dit geeft energie en motivatie om ons bereik nog verder te vergroten.” Met een netwerkscan brengt Critical Mass de komende tijd nieuwe potentiële samenwerkingspartners in beeld en gaat op zoek naar elkaar versterkende samenwerkingen. Tenslotte gaat Critical Mass verder met het plan om meer effectief te werken. “Zodat de ambities voor de toekomst ook haalbaar zijn.”

Hoe ziet Retera tenslotte de toekomst van Critical Mass? “Het werk wat wij doen is, jammer genoeg, nog heel erg nodig. We blijven daarom bouwen aan een duurzame, innovatieve en financieel stabiele organisatie, met voldoende slagkracht om die inclusieve samenleving meer en meer tot een realiteit te maken.”

Maart 2021: interview door Nicole Mulders, journaliste

Verschenen op https://www.impactmatters.nl/interviews