‘Bedrijfsleven en wetenschap kunnen veel van elkaar leren’

Eppo Bruins, directeur van Stichting Technische Wetenschappen

 

Venray – drs. Nicole Mulders – Kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers is het hoofddoel van Stichting voor de Technische Wetenschappen (STW). De link tussen ondernemers en wetenschappers is het domein van directeur Eppo Bruins. “Als je iets met wetenschappelijke kennis doet, heb je er wat aan.”

Eppo Bruins: “Ondernemers en wetenschappers hebben meer gemeen dan we denken.”

Wat is het belang van STW?
“Het beste onderzoek dat we in huis hebben, toepasbaar maken voor bedrijven en overheid. We zitten precies tussen deze twee disciplines in. Vergelijk ons met een grijstint. Wat heb je aan goed onderzoek als niemand er iets mee doet? We krijgen erg veel aandacht uit het bedrijfsleven. Kennis moet heen en weer gaan tussen onderzoekers en ondernemers. Toen STW dertig jaar terug werd opgericht, was de band tussen wetenschap en ondernemerschap nog ongewoon. Dat is zo veranderd.”

Welke doelgroepen kloppen bij STW aan?
“Aan de ene kant zijn dat grote bedrijven als Philips, Akzo en Friesland Campina. Daarnaast zijn het middelgrote high tech bedrijven met zo’n honderd man in dienst, waarvan een aantal bij Research en Development werkt. Van deze groep bedrijven moet je geen grote investering in STW-onderzoek vragen. Doen we ook niet. Maar het is wel een belangrijke doelgroep voor ons.”

Is er een grote afstand tussen de denkwijzen van wetenschappers en ondernemers?
“Dat geldt niet voor STW-projectleiders. Hoogleraren bijvoorbeeld weten goed wat de behoefte van het bedrijfsleven is. Onderzoekers weten goed hoe toepasbaar hun kennis is. Willen dat vaak ook. We moeten beseffen dat we goed moeten luisteren naar ondernemers. Het bedrijfsleven kan veel over efficiency uitdragen. Ondernemers en wetenschappers willen beiden de beste van de wereld zijn. Dat kan stimulerend werken. Ze hebben meer gemeen dan we denken.”

Hoe zorgt STW ervoor dat die afstand klein blijft?
“Bij elk onderzoek dat we financieren, werken we met een gebruikerscommissie Die bestaat voornamelijk uit mensen uit het bedrijfsleven. Zij kunnen zeggen: “Met dat onderzoek kunnen we wel iets.” We praten allereerst met deze gebruikers, voordat er überhaupt iets aan verdiend kan worden. Wat voorop staat is hoe het bedrijfsleven maximaal wetenschappelijke kennis kan benutten. En het besef is er ook dat topwetenschappers een bijdrage aan ondernemers kunnen leveren. Die excellentie is niet alleen aan de wetenschappelijke wereld behouden.”

Wat ziet u als het nut van wetenschap?
“Soms is iemand erg in een onderwerp geïnteresseerd en kan vanuit die nieuwsgierigheid op een gedreven manier onderzoek doen. Je kunt met wetenschappelijke ontdekkingen ook iets voor het bedrijfsleven betekenen. Dankzij het meeliften op STW-onderzoek ontstaat voor een bedrijf low risk en high reward: een onderneming riskeert daar weinig mee, maar heeft er veel baat bij.”

Wat als iemand puur uit passie voor een bepaalde studie kiest?
“Daar heb ik geen moeite mee. Maar ik denk dat veel aankomende studenten niet weten wat ze moeten kiezen, en dan maar rechten of economie gaan doen. Daar kiezen al veel jongeren voor. Maar ik vraag me af of we wel zoveel rechters en economen nodig hebben. Het is belangrijk ook te kijken naar welke deskundigen we op de markt nodig hebben, en op basis daarvan de juiste studie te kiezen. Ik vind dat aankomende studenten daar best wat meer begeleiding bij mogen krijgen.”

Hoe staat de wetenschap ervoor?
“Ik vind het lastig te praten over dé wetenschap of hét bedrijfsleven. Die kun je niet generaliseren. Maar ik ben niet ontevreden, er gaat veel goed in Nederland. Als je kijkt naar de omgeving Eindhoven bijvoorbeeld: er is daar zoveel samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven. Natuurlijk moet je talent hebben voor de bètarichting. De laatste jaren is er gelukkig ook meer waardering voor excellentie van technische wetenschappen gekomen. Daar hebben wij, en andere organisaties, ook ons best voor gedaan, zoals via aandacht in de media. Het gaat de goede kant op. Maar wel veel te langzaam. Wetenschap is prachtig. Zeker als er iets mee gedaan wordt.”

STW & Eppo Bruins
Dr. Eppo Bruins is directeur van de Stichting voor de Technische Wetenschappen (STW). STW werd 30 jaar geleden opgericht en werkt op het snijvlak van wetenschap en ondernemerschap. STW stimuleert de overdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers, zoals het bedrijfsleven en de overheid, en ze promoot toponderzoek. STW heeft een subsidiepot van 80 miljoen euro per jaar, o.a. van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en van het bedrijfsleven. Eppo Bruins: “Hoe relevanter de kennis die we in huis hebben, hoe meer bedrijven bereid zijn bij te dragen.” Nederland telt zo’n 600.000 MKB’ers. Duizend MKB’ers werken samen met STW en zeker alle grote high-tech bedrijven. Eppo Bruins is gepromoveerd in de natuurkunde.

januari 2012, Midden / Noord