‘Een volle agenda, maar nooit druk’

Benedictijns Timemanagement

Venray – Efficiency in het werk is voor ondernemers belangrijk. Maar meer aandacht en rust tijdens de werkzaamheden zijn net zo welkom, aldus Denise Hulst, die hier het boek ‘Benedictijns timemanagement over schreef. “We zouden meer vanuit bezieling moeten gaan werken.”

 

“Je moet bij stress juist vertragen”, aldus Denise Hulst

Ondernemen vraagt om efficiency. Maar daarnaast is het onmisbaar vanuit focus en aandacht te werken en leven. Dat is de leidraad van Benedictijns Timemanagement. “Dit is veel beter dan puur streven naar efficiency. En bijkomend voordeel is dat je op de Benedictijns manier juist efficiënt werkt”, aldus Hulst. “Want je tempo verhogen, leidt alleen maar tot foute beslissingen.”

Benedictijns timemanagement gaat uit van leven en werken vanuit volle aandacht. “Noem het mindfulness of het zoeken naar verbinding.” Leven volgens het Benedictijns Timemanagement zorgt ervoor dat we ons goed voelen. “Oog hebben voor de fysieke wereld is zo voedend”, aldus Hulst. “Luisteren naar je collega’s. Naar muziek of genieten in je tuin. Permanent op sociale media zijn bijvoorbeeld, beperkt je energie juist. Daar zouden we echt veel minder tijd aan moeten besteden.”

Teugels
Hulst loopt al jaren als trainer in het bedrijfsleven rond. Ze ontdekte dat het bij ondernemen uiteindelijk niet enkel gaat om efficiency. “Mensen moeten vooral plezier aan hun werk beleven.’ Jaren daarvoor werkte Hulst bij een vakbond, raakte overspannen en kreeg een burn-out. “De bond was goed voor de leden, maar niet voor de medewerkers.” Ze volgde een cursus waar ze naar eigen zeggen veel aan had. “Ik leerde er hoe je meer teugels in je handen kon krijgen. En plezier in je werk. Werk moet plezierig zijn. Anders is het een doodlopende weg.”

Schepje erboven op 
Ondernemers moeten zich volgens Hulst realiseren dat, wanneer ze het druk hebben, ze er vaak nog een schepje bovenop doen. Dat is juist niet goed, zegt Hulst. “Je moet bij stress juist vertragen en pas op de plaats maken, En kritisch naar je werk kijken.” Veel mensen realiseren zich dat ze het te druk hebben. En willen dan ineens heel snel veranderen. “Maar ze moeten dat rustig doen en kleine stapjes nemen. Ze zouden bijvoorbeeld hun mobiel niet meer mee naar bed nemen en die eerder uitzetten of wegleggen.” Het motto van filosoof Wil Derkse, een voorbeeld voor Hulst, is dat je altijd een leerling blijft. “Je blijft dus altijd een beginner en kan dus altijd besluiten het anders te doen. Een prachtige gedachte. Je straft jezelf niet als je het fout doet.”

Drukte 
Drukte wijst Hulst niet noodzakelijkerwijs af. “Als je het sommige periodes druk hebt, is dat niet erg. Als je maar weet wanneer je kan ontspannen. Je moet niet permanent druk zijn. Plan zelf goed in, bijvoorbeeld door een dag vrij en thuis te zijn. Soms lukt dat niet, onverwacht. Dat is jammer, maar er is dan nog geen man overboord.” De laatste paar jaar is er meer aandacht in de media voor de beleving van tijd. Waar ligt dat volgens Hulst aan? “Er is meer aandacht voor, vanwege het tijdgebrek dat we ervaren en doordat we zo veel online zijn. Goed dat er meer aandacht voor is. Want we zouden het rustiger aan moeten doen.”
Het Benedictijns Timemanagement gaat uit van leven op de klok. Is dat niet tegenstrijdig met leven zoals het leven komt? “Nee”, aldus Hulst. “Benedictus was juist geen rigide man. Maar zijn filosofie geeft een vaste plek voor dingen die je toch moet doen. Kloosterlingen geven zo snel mogelijk appèl wanneer de klokken luiden, en spoeden zich naar de kapel. Daardoor is er geen twijfel over hoe je met je tijd moet omgaan, en dat geeft een enorme vrijheid.”

Keerzijde 
Hoe gaat Hulst zelf om met drukte die op haar af komt? “Ik ben zelf 17 jaar ondernemer en ik weet dat mijn werk nooit af is. En dat ik in mijn werkzaamheden zelf moet reguleren. Dat accepteer ik. Maar ik besef ook dat de oude rolverdeling niet eens zo slecht was, We leven nu in een 24-uurs economie. En ondernemers lopen het gevaar zestien uur per dag te werken. Dat is de keerzijde.”

Denise Hulst is auteur en trainer. Ze is eigenaar van trainingsbureau Het Betere Werken. Haar zevende en laatste boek ‘Een volle agenda, maar nooit druk’ gaat over het Benedictijns timemanagement. Info: www.benedictijnstimemanagement.nl 

Tekst: drs. Nicole Mulders 
Fotografie: Hannie van Eerden 

juni 2014, Midden / Noord