‘Er zijn helaas nog teveel grijze muizen’

Bevlogenheid onder werknemers

Venray – Door drs. Nicole Mulders – Bevlogenheid onder werknemers zorgt voor meer arbeidsproductiviteit. En voor meer arbeidsvreugde. Dat stelt hoogleraar Bevlogenheid en productiviteit Willem van Rhenen, die aan Nyenrode onderzoek doet naar het thema bevlogenheid. “Bedrijven moeten meer kijken naar het werkplezier van medewerkers.”

 

Willem van Rhenen: ‘Verhoging van bevlogenheid loopt parallel met productiviteitsverhoging voor het bedrijf.‘

Bevlogenheid is goed voor een bedrijf. Vandaar ook dat Nyenrode, na gesprekken die Willem van Rhenen initieerde, in juni een hoogleraarschap hiervoor instelde. Van Rhenen, bedrijfsarts en directielid bij arbodienst ArboNed, vervult deze rol. Eerder promoveerde hij op het onderzoek From stress to engagement. Bevlogenheid heeft alles te maken met energie, passie en loyaliteit voor een bedrijf en wordt volgens Van Rhenen gestimuleerd als er sociale steun van collega’s, autonomie en ontwikkeling- en ontplooiingskansen en mogelijkheden tot feedback zijn. Niet voor niets scoren zelfstandige ondernemers hoog op bevlogenheid.

‘Bevlogenheid ontdekken en verhogen vraagt om een manager die authentiek is en kan faciliteren.’ 

“Logisch”, aldus Van Rhenen, “zij bezitten een grote mate van autonomie.” Verhoging van bevlogenheid, en dus verhoging van werktevredenheid voor werknemers, loopt parallel met de productiviteitsverhoging voor het bedrijf, en dus met de wensen van de ondernemer. Een gedachte die soms wat gewenning vraagt, want beide partijen hebben er baat bij. “Maar het is iets waar niemand tegen kan zijn, lijkt me”, zegt hij. “Een werknemer heeft er voordeel van, en ook het bedrijf.” Vermindering van bevlogenheid – een afname van (bruisende) energie – is vaak het gevolg van een slechte interactie tussen een werknemer en zijn werk. Die vermindering leidt tot productieverlies. “Dat kan makkelijk oplopen tot één of twee uur per dag”, aldus Van Rhenen.

Paradigmashift 
Voor zijn onderzoek, waarvan de eerste resultaten eind volgend jaar klaar moeten zijn, heeft Van Rhenen contact met een deel van de achterban van Arboned, die bestaat uit 70.000 werkgevers en ruim een miljoen werknemers. Zij worden bevraagd naar hun bevlogenheid en hun arbeidsproductiviteit. Bedrijven staan steeds meer open voor dit onderzoek, maar zijn ook bedeesd. “In hun ogen is deze materie nog te soft”, weet hij. “Ze willen keiharde cijfers. Dat spreekt aan. Maar je ziet een positieve kentering.” Voorheen verlichtten bedrijven het takenpakket van hun medewerkers om hun klachten te verminderen. “Er is nu een paradigmashift. Want men is er achter dat door die takenverlichting de bevlogenheid niet toeneemt. Die neemt in zo’n situatie alleen maar toe door het organiseren van sociale steun. En dat is juist belangrijk voor een onderneming.”

Geen traditionele leiderschap 
Ook werknemers verlangen steeds meer naar een gepassioneerde omgeving. “Vóór de financiële crisis was engagement heel belangrijk”, aldus Van Rhenen. “Die vraag is nu even weggezakt, maar komt zeker weer terug.” Bevlogenheid ontdekken en verhogen vraagt een bepaalde type leiderschap. “Het vraagt om een manager die authentiek is en kan faciliteren. Om een manager die samen met zijn medewerker doelen kan stellen. Zelf geloof ik dan ook absoluut niet meer ‘Bevlogenheid ontdekken en in het traditionele management.”

januari 2011, Midden / Noord