‘Het is doodvermoeiend altijd maar te oordelen’

Ontspannen werken door meditatie

Door drs. Nicole Mulders – Een hogere concentratie, meer zelfbewustzijn, een betere conditie en meer werktevredenheid. Dat ervoeren de honderd werknemers die vorig jaar wekelijks – of vaker – mediteerden, als onderdeel van het zes maanden durend onderzoek ‘Meditatie op de werkvloer’. “Bedrijven profiteren van productiever personeel.”

 

CNV bestuurder Lizotte Smits: “Het is goed dat meditatie op de werkvloer op de kaart van de werkgevers staat.”

Dit voorjaar werd het rapport met de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Dat was in opdracht van onder andere CNV Publieke Zaak bij de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening uitgevoerd. Conclusie: meditatie blijkt een effectief managementinstrument om de gezondheid op de werkvloer te bevorderen.

Onderwerp van gesprek
Zeer tevreden is Lizelotte Smits, bestuurder CNV Publieke Zaak, met dit resultaat, na jaren strijd om meditatie opgenomen te krijgen in de CAO. “Dát is me niet gelukt – en heeft me trouwens behoorlijk veel energie gekost – maar ik ben blij dat meditatie nu als managementinstrument in deze branche gebruikt gaat worden. Ook andere bedrijven zullen er zeker mee aan de slag gaan. En”, vervolgt ze, “meditatie is nu echt onderwerp van gesprek geworden. Binnen en buiten het bedrijfsleven.”

De positieve werking van dagelijks mediteren heeft Smits aan den lijve ondervonden, toen ze jaren terug een burn-out dreigde te krijgen. “Het is een kwestie van aandacht aan jezelf besteden. Ik heb geleerd dichter bij mezelf te blijven en me niet continu laten leiden door de dwang van externe factoren. En kan nu makkelijker prioriteiten stellen.” Het meest waardevolle dat ze eraan overhield, is minder te oordelen. “Het is doodvermoeiend over alles en iedereen een mening te hebben. Meditatie is een oefening in tolerantie en dat heeft invloed op je omgeving.”

Verbijstering
Haar aandacht voor meditatie op de werkvloer zorgde aanvankelijk, naar eigen zeggen, voor verbijstering bij werkgevers. “Maar nu staan bedrijven er open voor”, zegt Smits. “Ook zij zoeken naar innovatieve instrumenten om hun personeel langer en gezond aan het werk te houden. Het hoogste ziekteverzuim wordt veroorzaakt door psychische arbeidsongeschiktheid, met name onder jonge, hoogopgeleide werknemers.” Toch vinden werkgevers mediteren in hún tijd volgens haar een zware drempel. “Zij kijken enkel naar het kostenaspect, niet naar de opbrengsten. Maar, doordat werknemers beter in hun vel zitten, stijgt de arbeidsproductiviteit. Mentale weerbaarheid is belangrijk en voorkomt hoge
re-integratiekosten. Het kostenaspect is dus geen argument dat hout snijdt.”

Een veel gehoord kritiekpunt op haar voorstel is dat meditatie niet onder werktijd gedaan zou moeten worden. Smits benadrukt dat werknemers vrij zijn er al dan niet voor te kiezen. “Ook is het prima wanneer ze thuis mediteren, en niet onder werktijd. Wel heeft het een toegevoegde waarde wanneer werknemers het samen doen. Het effect is dan stukken groter.”
Smits verwacht dat binnen een jaar of tien werkend Nederland regelmatig mediterend op de werkvloer te vinden zal zijn. “Jaren terug vond men het idioot dat roken op de werkvloer werd verboden. Nu is dat ook de normaalste zaak van de wereld”, is haar redenering. Info: www.cnvpubliekezaak.nl

februari 2009, Midden / Noord