‘Werkdruk is enorm onderschat probleem’

Venray – Door drs. Nicole Mulders – Werken kan voor veel vreugde zorgen. Maar ook voor een grote dosis stress en verdriet. Dáármee ziet werkpsycholoog Wouter Vrooland zich in zijn praktijk dagelijks geconfronteerd. ‘Ontspanning naast het werk is dé rode draad’.


U stelt dat mensen verschillende soorten problemen met hun werk ervaren. Wat is het meest voorkomende? 
“Werkdruk komt erg vaak voor. Helaas is daar niet zo gek veel aan te veranderen. Je ziet in onze maatschappij tegenwoordig dat mensen hun telefoon en computer de hele dag door aan laten staan. Juist door de communicatiemiddelen is de werkdruk gestegen (terwijl die middelen bedoeld waren om de werkdruk te verminderen, red.). Dat is een groot maatschappelijk probleem. Werkdruk wordt enorm onderschat.”

Is hard werken af te raden? 
“Hard werken is goed, mits je werk doet dat bij je past. Minder werken is niet noodzakelijk een oplossing voor je problemen. Belangrijk is dat je efficiënt met je werk omgaat. Soms moet je gewoon even iets anders doen. En mensen verschillen in hun belastbaarheid. De één is daar nu eenmaal gevoeliger voor dan een ander. Maar het is problematisch wanneer iemand niet voor die drukke levensstijl kiest. Stress op zich is niet perse kwalijk. Langdurige blootstelling aan stress is dat wel.”

Welke mensen gaan eerder aan werkdruk ten onder?
“Bepaalde banen dragen meer risico met zich mee, zoals contactberoepen (waar bijvoorbeeld docenten, verpleegkundigen en toezichthouders onder vallen). Mensen die privé zwaar belast zijn, door een echtscheiding, financiële problemen of door de zorg voor kinderen, hebben het ook lastiger. Tenslotte lopen mensen die hoge eisen stellen aan zichzelf en hun prestaties meer kans op stressgerelateerde klachten.”

Wat ziet u als oplossing voor werkdruk? 
“Mensen moeten zorgen dat ze meer tijd besteden aan ontspanning. En die telefoon moet dus niet constant aan. Een slechte zaak als dat gebeurt. Het kost energie. De adrenaline stroomt door je lichaam. Lastig is dat mensen zich daar niet bewust van zijn. Ze willen permanent beschikbaar zijn. Maar het is belangrijk te letten op wat je lichaam nodig heeft. Je hersenen moeten tot rust komen. Ontspanning is echt de rode draad. Mindfulness kan daarbij helpen. Ook is het raadzaam activiteiten één voor één te doen.”

Wat is precies het belang van de hersenen bij die ontspanning? 
“De hersenen zijn enorm belangrijk. Bepaalde delen van de hersenen zijn bij bepaalde activiteiten actief. Bestaat je werk voornamelijk uit denken, dan is het goed om als ontspanning fysiek bezig te zijn, omdat je dan aanspraak maakt op een ander hersengebied. Ben je in je werk vooral fysiek bezig, dan moet je in je vrije tijd niet met je handen bezig zijn. Het is handig wanneer mensen inzicht hebben hoe het lichaam en de hersenen werken.”

Waar moeten cliënten aan voldoen zodat ze een succesvol traject bij je kunnen doorlopen? 
“Het is belangrijk dat ze vertrouwen in mij hebben. Dat gevoel ontstaat hopelijk tijdens het eerste gesprek. Daarnaast moeten ze voldoende noodzaak ervaren of last hebben van het probleem waar ze mee komen.

Nog adviezen voor werkenden die zich aangesproken voelen? 
“Leren van verandering in je werkgedrag is leuk. Verandering is iets positiefs. Kijk naar aansprekende voorbeelden van mensen die het minder druk hebben, en daar tevreden mee zijn. Werk gerust hard, én relax. Ideaal vind ik het als mensen een doel voor ogen hebben. Op elk terrein van het leven is dat onmisbaar.” Info: www.werkpsycholoog.com

Meest voorkomende problemen op het werk volgens de werkpsycholoog
– Te weinig bezieling: mensen zijn te gauw tevreden met hun werk en ervaren daardoor minder passie en voldoening. Het werk valt dan ook zwaarder.
– Te weinig ontspanning: sommige mensen werken erg veel en vooral vaak, daardoor komen de hersenen niet tot rust.
– Minder goede werkrelaties: mensen investeren niet altijd genoeg om elkaars wensen goed te leren kennen. Ze kunnen hun houding en gedrag daardoor niet zo goed op elkaar afstemmen. En dat kan leiden tot minder plezier op het werk, minder relaxt werken en soms ook tot frictie.
– Te weinig assertiviteit: sommige mensen grijpen niet of te laat in wanneer er zaken spelen waar zij last van hebben. Zo blijven minder prettige werksituaties te lang voortduren en kan er dus niet ontspannen gewerkt worden.
– Te weinig zelfkennis: sommige mensen weten niet zo precies wat goed voor hen is. Omdat ze zich er nooit in verdiept hebben, omdat ze meewaaien met wat de sociale omgeving van ze verwacht, of omdat ze gedachten en gevoelens verdringen.

december 2012, Midden / Noord